Na gotovo četiri godine protegnula se predstečajna agonija bjelovarskog Elektrometala, a nagodba koja je sklopljena još 11. prosinca 2013. godine, koncem siječnja napokon je i pravomoćno potvrđena na Trgovačkom sudu u Bjelovaru. To konkretno znači da bi konačno na snagu trebao stupiti i plan financijskog restrukturiranja napravljen u rujnu 2013. godine, a u studenom 2014. godine je i prihvaćena odluka da se dugovi prema vjerovnicima pretvore u vlasnički udio.

Isplate u ratama

Najveći vlasnik Elektrometala tako će postati INA s nekih 30 posto dionica, država će posjedovati oko 25 posto, vjerovnici će u vlasništvu imati oko 40 posto dionica, a dojučerašnji najveći dioničar, Grad Bjelovar, ostaje na manje od jedan posto dionica. Banke će se namiriti preuzimanjem nekretnina koje će zatim dati Elektrometalu u najam, dok će se dio dugovanja prema dijelu vjerovnika namiriti novčanim isplatama u ratama.
-Sada je u planu provođenje restrukturiranja koje su vjerovnici prihvatili, a trenutačno intenzivno radimo na sazivanju skupštine kada će novi vlasnici imenovati novi Nadzorni odbor, a potom i Upravu – otkrio je još uvijek aktualni predsjednik Uprave Elektrometala Ivan Vukoja i dodao da bi do prijelaza vlasti moglo proći između tri i četiri mjeseca.
-Pripremaju se knjiženja i upis dionica i plan restrukturiranja sada se mora provesti kroz poslovne knjige. U Elektrometalu je trenutačno zaposleno 165 radnika, a plaće im se isplaćuju u dva dijela. Prvi dio u visini zakonski propisane minimalne plaće isplaćuje se u zakonskom roku, dok se preostali dio plaće isplaćuje kad uspijemo skupiti dovoljno novaca – kazao je Vukoja i dodao da posla ima i da je dobra vijest što se Elektrometal sada može javljati i na natječaje javne nabave.

Novi početak

No, što donosi budućnost i dalje je vrlo neizvjesno, a ponajviše će ovisiti o tome što će biti s plinskim biznisom, koji je do unatrag pet godina zapravo bio i jedan od glavnih prihoda Elektrometala. Kao što je poznato, u stopostotnom vlasništvu Elektrometala je i dalje “tvrtka kćer”, Elektrometal – distribucija plina. Ova tvrtka najveći je operator distribucijskog sustava na području županije i upravlja mrežom plinovoda na području grada Bjelovara i devet susjednih općina, a iznimno je važno što svih ovih godina, za razliku od matične tvrtke, posluje pozitivno. Zbog toga će ova grana biznisa zasigurno biti i najzanimljivija INA-i, koja je u međuvremenu preuzela i Prirodni plin pa koncem prošle godine i povukla žalbu zbog koje se postupak predstečajne nagodbe toliko i oduljio.
Tko će biti u novom NO-u i Upravi za sada je nepoznato, no jasno je da će tamo svoja mjesta pronaći najveći dioničari, INA, država i dobavljači. Kakvi će biti budući poslovni planovi također je velika nepoznanica, a upitno je koliko će djelatnika također ostati u nekadašnjoj perjanici bjelovarskog gospodarstva, koju u 2017. godini čeka još jedan novi početak.