Kontakt telefon marketinga Bjelovarca.hr: 099/226-31-54