Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima, predstavnici Grada Garešnice na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Josipom Bilandžijom, te predstavnici Mjesnog odbora Veliki Pašijan na čelu s predsjednikom Zoranom Dolišićem održali su 6. veljače radni sastanak na temu obnove županijske prometnice koja prolazi kroz mjesto Veliki Pašijan.

Riječ je o prometnici koja nije obnavljana od njene izgradnje, sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a koja je u izrazito lošem stanju. Kako se radi o izuzetno prometnoj cesti koja spaja grad Garešnicu s općinom Velika Trnovitica, a samim time i županijskom središtem gradom Bjelovarom, njena obnova stavljena je u prioritete.
Kako je dogovoreno na sastanku Županijska uprava za ceste pripremit će projekt obnove ceste duge 2,9 kilometara čija se obnova procjenjuje na oko 2,3 milijuna kuna. Jedna od opcija financiranja obnove prometnice u Velikom Pašijanu razmatra se po modelu pola-pola, koji predviđa da 50 posto financijskih troškova pokrije Županijska uprava za ceste, a preostalih 50% Grad Garešnica.
Na sastanku je bilo riječi i o izgradnji prometnice u garešničkoj Poslovnoj zoni čiju će izgradnju na sebe preuzeti Županijska uprava za ceste. Također, na sastanku je dogovoren i prijenos investitorskih prava za gradnju magistralnog cjevovoda Veliki Zdenci – Garešnica na tamošnje komunalno poduzeće Voda Garešnica. Time će se omogućiti da ono bude investitor gradnje spomenutog cjevovoda, a većina sredstava za njegovu gradnju trebala bi se osigurati u Hrvatskim vodama.