BJELOVAR–Ako je suditi po podacima bjelovarske policije, građani su vrlo dobro prihvatili aplikaciju MUP–a putem koje mogu anonimno prijaviti policiji neki događaj za koji smatraju da se radi o prekršaju, ili pak, kaznenom djelom. Aplikacije je postala dostupna prije gotovo sedam mjeseci, a u tom periodu zaprimili su ukupno 197 dojava građana putem spomenute aplikacije.

-Ukupno 168 dojava proslijeđeno je u rad policijskim službenicima, dok ih je 29 odbijeno zbog neodgovarajućeg sadržaja. Zaprimljene dojave po sadržaju se prvenstveno odnose na prekršajnu problematiku, njih 164, potom slijede prometni prekršaji poput nepropisnog pakiranja, dok je mali broj dojava, njih četiri, po sadržaju bio vezan uz kaznena djela–kažu iz PU bjelovarsko–bilogorske.

Anonimnost očito pomaže

Čini se, pojašnjavaju iz policije, kako upravo anonimnost iza mobilnog aparata građanima daje posebnu sigurnost da nitko neće otkriti njihov identitet, kao ni činjenicu da su baš oni prijavili neki događaj. Građani svojim dojavama, sada već gotovo na svakodnevnoj bazi, bjelovarskim policajcima uvelike olakšavaju posao. Najviše su, doznajemo, zaprimili snimljenog materijala o krivom parkiranju. Konkretno, građani policiji dojavljuju neki događaj tako što snime fotografiju i ‘podebljaju’ je popratnim tekstom, bilo da je riječ o nekom obliku nasilja, kriminala i slično. Nova aplikaciji može se besplatno skinuti s mrežnih stranica MUP–a.. Iz policije posebno napominju kako je svaka takva dojava anonimna, a policija će odlučiti je li potrebno žurno postupanje, kamo je treba proslijediti ili je treba odbaciti kao nevažnu.

Kako dojaviti?

Inače, za kvalitetnu dojavu potrebno je uključiti lokaciju na pametnom telefonu, ili u popratnom tekstu uz fotografiju navesti adresu gdje je potrebna policijska intervencija. U policiji kažu kako je aplikacija još jedna novina koja se odnosi na modernizaciju njihova rada, a nedavno su unaprijedili aplikaciju tako da im građani mogu poslati i videomaterijal nekog događaja. Više informacija o preuzimanju i funkcioniranju nova aplikacije građani mogu doznati na službenim stranicama MUP–a.